logo

Waterval les 1, oefening 4b: luisteren en spellen. Klinkers invullen


Voorbeeld:         S a_ r a_    g aa t    n aa r    d e    l e s.
1. "D __ g    m __ n __  r.         __ k     b __ n     S __ r __!"
2. "H __  ll __.         __ k    h __ t    J __ n      K __ pm __  n."
3. "H __ i!    Mijn      n __ m      __  s     __  l __ x."
4. "W __ lk __ m!     __ n,       g __ t    h__t? "  
5. "__ lles    pr__ m__     n __ t __ rlijk!     
6. __ n       __ ?              __ k     __ n     __  rd __ ?
7. N __ t      sl __  cht,      d __ s."
8. Zij      g __ v__ n     __ lk __  r       een  h__ nd.
9. D__       l __ r __ r      l __ cht.
10. D __      sch __ l         b__ g __ nt.