Waterval 3-2: tweeklanken (diftongs) uitspreken - tips


De ij, ui en ou/au zijn voor veel studenten moeilijk.
Je kan de medeklinker (ā€˜jā€™ of ā€˜wā€™) toevoegen.
Dat maakt de uitspraak makkelijker.

* ij(j)
* ui(j)
* ou(w)/au(w)

Bij de /ij/ en de /ui/ gaat de kaak bij de eerste klank eerst groot verticaal open en eindigt hij klein.
Bij de /ou/ eindigen de lippen rond. Je maakt een cirkel naar voren.

Video's:
* /ij/ https://www.youtube.com/watch?v=7kCQjL-i1_E
* /ui/ https://www.youtube.com/watch?v=HpVx9URdWho
* /ou/au/ https://www.youtube.com/watch?v=YYjx9Jepu1w

Oefenen? Klik hier!!!