Waterval 13-01: het onregelmatig participium (OP)

OPO1.


a/bijna alle o/50% lange e


ge+infinitief


O2.


ij:
kijken


ge+infinitief, ij > lange e: 
gekeken


O3.


ie/ui/i/korte e/50% lange e:
vliegen
sluiten
drinken
zenden
breken (50%)


ge+infinitief, ie/ui/i/e > o:
gevlogen,
gesloten,
gedronken,
gezonden,
gebroken


O4.


brengen
denken
kopen
zoeken


gebracht
gedacht
gekocht
gezocht


O5.


zijn
doen
hebben


geweest
gedaan
gehad