Waterval negentien, oefening vijf: luisteren - inkopen (niveau A2)

 


Lees eerst een vraag. Luister dan totdat je het antwoord weet.