logo

Waterval 29, dril: normaal-inversie-bijzin

normaal
(officieel: congruent)

 

inversie

 

bijzin
(verba achteraan)

 

dus
en
maar

of (in: ik loop of ik fiets)

want

 

tijd
volgorde
manier
plaats/richting

vraagwoorden

(object)
(daar..., toch, al)


...dat

conditie

relatie

of../hoe..