Waterval les 35: Weer of geen weer

 

* Dialoog boek

1. Regel: vaste preposities
2a. "Met" als vaste prepositie (a)
2b. "Met" als vaste prepositie (b)
2c. "Met" als vaste prepositie (c)
2d. "Met" als vaste prepositie (d, dril)

DRIL 35. vaste preposities - korte lijst


3. Lezen
4a. Luisteren: het weer
4b. Luisteren
5. Spreken: van nooit tot altijd

6. Schrijven: soms of vaak?


7. Woordenschat via quizlet
7. Wetenschappelijke woordenschat


8. Meer weer
9. Rollenspel
10. Spelletje: 70 inburgeringsvragen over Nederland


Het land van Maas en Waal - Boudewijn de Groot/Lennaert Nijgh
Een in Nederland beroemd, surrealistisch lied over een gefantaseerde rondtrekkende troep.

Onder de groene hemel in de blauwe zon,
speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch.
En we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.

Ik loop gearmd met een kater voorop
Daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop.
En dan een grote snoeshaan die legt een glazen ei,
wanneer je 't schudt dan sneeuwt het op de Egmondse abdij.

Ik reik een meisje mijn koperen hand.
Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand,
dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar.
Die trouwt met de vingerhoed - ze houden van elkaar.

Onder de purperen hemel in de bruine zon,
speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch.
En we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal.

We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt.
Die had ons in z'n bed en de provisiekast betrapt,
we staken alle kerken met brandewijn in brand.
't Is koud vuur dus het geeft niet en het komt niet in de krant.

Het leed is geleden, de horizon schijnt.
Wanneer de doden dronken zijn en Pierlala verdwijnt.
Dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak,
en eten 's avonds zandgebak op een feestje bij Klaas Vaak.

En onder de purperen hemel en in de zilveren zon,
speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton.
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos,
de stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bosch.
En we praten en we zingen en we lachen allemaal,
want daar achter de grote bergen ligt het land van Maas en Waal.

nieuwe (?) woorden:
schudden
reiken
betrappen
schijnen
sneeuwen
ontsnappen (aan)
in brand steken
verdwijnen

(de dood van) Pierlala, Pietje de Dood: symbool van de dood
Klaas Vaak: het mannetje dat slaap en dromen brengt - hij strooit zand in je ogen.

de hemel
het orkest
het bos
de berg
de kater
de trechter
de sleep
de fanfare
het leed
de draak
de zon
(regen)ton
stoet=optocht
het circus
het konijn
de snoeshaan
de moor
de brandewijn
de horizon

gearmd=arm in arm
koperen
dronken=zat
blikken
glazen=van glas
purperen=paars

ter ere van
de loftrompet steken: iemand prijzen, loven, eren, complimenteren
voorgoed=voor altijd, voor eeuwig, altijd

Trio Bier - Waterval

 

Wijs me de weg waar het stromen van de waterval begint
Waar het leven nog puur is als het lachen van een pasgeboren kind
Waar de wereld nog niet donker is
Nee o nee o nee

Wijs me de weg waar het stromen van de waterval begint
Waar de schoonheid natuur is, de zon, de hagel en de wind
Waar de wereld nog niet donker is
Nee o nee o nee

Nooit meer verander ik
Nooit meer verander ik
Als de wereld
Nooit meer dronken is
Nee o nee o nee
Als de wereld
Nooit meer dronken is
Nee o nee o nee
Als de wereld
Nooit meer dronken is
Nee o nee o nee

Wijs me de weg waar het stromen van de waterval begint
Waar iedereen een held is omdat iedereen z’n naaste buren vindt
Waar de wereld nog niet somber is
Nee o nee o nee

Wijs me de weg waar het stromen van de waterval begint
Waar de tijd geen geld is en eenvoud hebzucht overwint
Waar de wereld nog niet somber is
Nee o nee o nee

Nooit meer verander ik
Nooit meer verander ik
Als de wereld
Nooit meer dronken is
Nee o nee o nee
Als de wereld
Nooit meer dronken is
Nee o nee o nee
Als de wereld
Nooit meer dronken is
Nee o nee o nee