logo Waterval!

Toets Nederlands, niveau B2

Online Dutch test B2

Deze test probeert te meten of je Nederlands al dan niet niveau B2 hebt. B betekent: je bent een onafhankelijke gebruiker, je bent autonoom, hoeft niet te worden geholpen. Maar op niveau B1 gaat het nog om concrete dingen als werk, school en familie.
B2 betekent: "kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen (lezen/luisteren), kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren (schrijven) en kan spontaan aan een gesprek deelnemen (spreken)." Je beheerst ook meer abstracte onderwerpen.
We gaan je niveau hier testen, maar het kan heel goed dat je n aspect wel op B2-niveau beheerst, en een ander alleen op A2- of B1-niveau.

Let op:
* Vragen met vierkantjes hebben MEER DAN EEN GOED ANTWOORD!
* Je krijgt eerst drie maal acht vragen gericht op, achtereenvolgens, luisteren (deel I), lezen (deel II), en schrijven (deel III). Klik daarna op Submit (indienen).
* Ten slotte komt spreken (deel IV), waar je bij acht vragen een antwoord moet inspreken en versturen.

Veel succes!


 DEEL IV. SPREKEN

Ook hier weer acht vragen. Je moet hier steeds iets inspreken. Jouw antwoorden gaan automatisch naar info@waterval.info.
Ik kijk naar jouw antwoord en geven feedback.
 
25-B2. Wat zou jij andere mensen adviseren om gezond te blijven?
Noem minimaal twee dingen.
Klik hier, spreek jouw antwoord in, en verstuur het antwoord met jouw naam en het nummer van de oefening (25B2).
Je e-mailadres is niet nodig.26-B2. Welke hobby zou jij gaan doen, als je ongelimiteerd tijd had? Waarom juist die hobby?
Klik hier, spreek je antwoord in en verstuur met jouw naam en 26B2.


27-B2. a. Wat vind jij van tattoes? b. Waarom vind je dat? c. Heb je er zelff zou je er zelf een of meer "laten zetten" (nemen)?
Drie vragen, drie antwoorden!
Klik hier, spreek je antwoord in en verstuur met jouw naam en het nummer (27B2).


28-B2. In Nederland zijn bijna geen pure gevangenissen meer. Psychiatrische criminelen krijgen therapie in speciale gevangenissen.
"Normale" criminelen krijgen vaak huisarrest en een elektronische enkelband.
Elektronische enkelband (boven de sneaker)
Nu alleen over die elektronische enkelband. Denk je dat dit systeem werkt, of juist niet?
a) Is het eerlijk of moet Nederland harder straffen?
b) Vermindert dit de criminaliteit?
Geef je mening. Neem een half minuutje voorbereidingstijd.
Klik hier, spreek je antwoord in en verstuur met jouw naam en het nummer 28-B2.
29-B2. Ben je positief of negatief over de zorg in Nederland?
Is de medische zorg beter dan in jouw geboorteland?
Motiveer je antwoord.
Klik hier, spreek je antwoord in en verstuur met jouw naam en het nummer 29-B2.30-B2. Sommige mensen in Nederland lijden echt armoede - ze zijn soms zo arm dat ze niet eens te eten hebben, ook niet voor hun kinderen. Kies:
a) Vind je dat armen het recht hebben om (eten) te stelen?
b) Of zijn er andere oplossingen voor dit probleem?
Leg uit waarom je dit vindt.
Klik hier, spreek je antwoord in en verstuur met jouw naam en het nummer 30-B2.31-B2. De een zegt: "Met leuke kleren aan voel ik me lekker. En ze versterken je uitstraling." De ander zal zeggen: "Het is allemaal uiterlijk, schone schijn. En het kosten klauwen vol geld (heel veel euro's)."
a. Evalueer de argumenten hierboven.
b. Trek dan je conclusie. Hoe sta jij hierin?
Klik hier, spreek je antwoord in en verstuur met jouw naam en het nummer 31-B2.


32-B2. Er is nu veel gedoe over "vliegschaamte": sommige mensen willen niet meer vliegen omdat het vervuilend (lees: vies) is en voor globale opwarming zorgt.
Tegelijk wil de Nederlandse luchtvaart uitbreiden, misschien zelfs met een luchthaven in zee.

Een al uit 1998 stammend ouder plan voor een Schiphol op zee. Illustratie Archief DvhN
(tekening van Dagblad van het Noorden, 1998)

Geef nu antwoord op twee vragen:
a) Vind jij vliegen voor het werk en voor vakanties nog ok? Geef zo veel mogelijk argumenten.
b) Vind jij een vliegveld in zee ok? Leg ook hier uit waarom.
Neem een minuutje tijd om je voor te bereiden. Neem ook een minuut om te antwoorden, je antwoord in te spreken.

Klik hier, spreek je antwoord in en verstuur met jouw naam en het numme 32-B2.

EINDE VAN DE TOETS (h h...).