Waterval online
!Uitspraaktrainer! 
!YouTube playlist!Waterval 1
Kom binnen!

0-A1

Test A1-niveau

Les 1
Welkom!


Regel: klinkers

Thema: groeten

Les 2
Hoe heet jij?


Regel: Ik, jij, u...
(pronomen)


Thema:
introduceren

Les 3
Waar woon jij?


Regelmatig presens
De normale zin (Subject-verbum-rest)

Adressen


Les 4
Waar kom jij vandaan?


Het artikel

Het land en de taal

Les 5
Hoe oud ben jij?


Cijfers, getallen,
meervouden

Leeftijden
en prijzen


Les 6
Snap je het? Kom op!


Imperatief

Bewegen

Les 7
Tot ziens!


Onregelmatig
presens

Het afscheid

Les 8
Waar ga je heen? Naar huis!


Preposities

Richtingen
Les 9
Waar ben je? Thuis!


Mijn, jouw,
zijn, haar...


Kamers

Les 10
Ik ga de dokter bellen


De lange normale zin

Naar de
dokter

Waterval 2
Leuker, lekkerder en gezelliger!

A1-A2

Test A2-niveau
Les 11
Op bezoek

Regelmatig
participium/
Normale
ge-woorden"

Visite; de kalender


Les 12
Het weer

En/maar/... en de normale zin

Het weer

Les 13
Hoe laat heb je geslapen?

Onregelmatig participium/Speciale ge-woorden I

De tijd


Les 14
Afspraak is afspraak

Onregelmatig participium/Speciale ge-woorden II

Afspraken maken

Les 15
Feestje!


Hulpwerkwoorden
bij participium

Feesten

Les 16
Heb je familie?

Vragen en ontkennen

Familie


Les 17
Nu wil ik douchen

Inversie

Verzorging

 

Les 18
Dat staat je leuk!

Terug naar normaal

Kleding
Les 19
Omdat ík dat wil!


De bijzin - werkwoorden achteraan!

Horeca


Les 20
Ik wil op reis


Terug naar normaal

Reizen
Waterval 3
Ik red me wel

A2-B1

Test B1-niveau


Les 21
Kun jij vandaag
koken?


Reflexief;
herhaling
participium


De keuken

Les 22
Hoe hoort het?


Imperfectum

Goede manieren en cultuur

Les 23
Even praten


Adjectief,
comparatief,
superlatief;
diminutief


Kantoor & telefoon
Les 24
Tien broodjes graag


Demonstratief en relatief

Geld
Les 25
Ook alweer geregeld..

Mij, jou...: het object

Organiseren
Les 26
Handen uit de mouwen


Bijzin+inversie

Werk!

Les 27
Wat een instelling!


Tijd, manier, plaats

Bureaucratie

Test
0-A2:

0/A1 -/
A1/A1+/
A2?

  


Waterval 4
Leg me 's uit

B1-B1+Test B1+

Les 28
Opgeruimd staat
netjes


En, maar, of, dus,
want


Het huishouden
Les 29
Even bijkletsen


Conjuncties
met bijzinnen


Emoties
Les 30
Op je gezondheid!


Scheidbare werkwoorden

Zorg & lijf
Les 31
Sportief!

Onscheidbare
werkwoorden

Hobby's, sport

Les 32
In de kleren!

Duratief:
ik ben aan het lezen/
ik zit te lezen

Kleding

Les 33
Schieten! Bloed! Politie!


Conditionalis

Recht en geweld
Waterval 5
Dit voldoet aan de voorwaarden

Test B2-niveau

Les 34
Weer of geen weer
?


Vaste preposities

Klimaat &
wetenschap
Les 35
De stad in


Herhaling:
Inversie + inversie;
er.


Gebouwen
Les 36
Naar buiten


“er”, “hier” en “daar”

Natuur
Les 37
Techniek dient de mens

ervan, hierheen, daarmee:
maken, plaatsen en splitsen

Technologie

Les 38
Inpakken en wegwezen

Vraagwoorden en relatieve woorden

Verkeer en vakantie

Les 39
Een ongelukje


Ik had geslapen,
toen je kwam:
plusquamperfectum


Ongevallen en preventie
 


Waterval 6
De puntjes op de i's

B2 > C1?

Les 40
Er was eens...


Hebben/zijn + infinitieven

Geschiedenis
en religie

Les 41
De goede toon


Combinaties van preposities: "in plaats van" (i.p.v.)

Beeldende en welluidende
kunst
Les 42
Rechtpraten wat krom is

"hen", "hun" en "ze": het object derde persoon meervoud

Politiek

Les 43
Ik schrijf je


Samenvatting: verschillen tussen talen


Literatuur
Les 44
Welterusten


Het Nederlands, het Vlaams en het Afrikaans

België
REGELS OEFENEN - IN DE BOEKEN EN ONLINE

het adjectief de grote mannen/vrouwen/kinderen;
de grote man, de grote vrouw, het grote kind;
maar een grote man, een grote vrouw, een groot kind
les 23
het artikel

de mannen, de vrouwen, de kinderen;
de man, de vrouw, het kind

les 4
de bijzin Ik vind dat het moeilijk is. les 19, 29
de cijfers

één, twee, drie, vier...

éénentwintig, tweeëntwintig...

les 5
het comparatief en het superlatief Werk is leuk, weekend is leuker, vakantie is het leukst les 23
de conditionalis In jouw situatie? Ik zou gaan. / Ik ging. les 33
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

topics naar les 5 naar les 26 naar les 16 les 4